Utilizamos cookies para proporcionar una mejor experiencia en la navegación. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies.

Configurar.

Política de privacitat

AVÍS LEGAL          
           
El lloc web i els dominis hostessesdevol.com corresponen a Hostesses de Vol Montse Alsina, domiciliada al carrer Bailén núm. 8, de Girona (CP 17002), tel. +34972 22 22 12 i correu electrònic info@hostessesdevol.com.
 
 
PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges i dissenys pertanyen a Hostesses de Vol Montse Alsina, o a tercers que n’han autoritzat el seu ús.Hostesses de Vol Montse Alsina presenta aquests continguts amb finalitats d’informació i publicitat. N’autoritza la seva utilització exclusivament amb aquestes finalitats. De forma general queda prohibida la seva utilització amb finalitats comercials així com la seva transformació o alteració. Qualsevol utilització d’aquests dissenys, imatges o textos haurà de citar expressament la seva pertinença a Hostesses de Vol Montse Alsina, que es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes per reparar els danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
 
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a Hostesses de Vol Montse Alsina (framing).
 
 
PROTECCIÓ DE DADES
Les dades personals obtingudes per mitjà del formulari de contacte d’aquest lloc són tractades amb el màxim de confidencialitat i només s’utilitzaran per atendre les sol·licituds d’informació o consultes. Únicament  s’incorporarien a un fitxer o tractament de dades en el cas que s’establís una relació comercial entre Hostesses de Vol Montse Alsina i la persona interessada, i sempre amb el coneixement previ d’aquesta persona.
 
 
RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Hostesses de Vol Montse Alsina actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Hostesses de Vol Montse Alsina manifesta que les referències dels preus i serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen al titular del lloc fins a la seva confirmació expressa.
 
Hostesses de Vol Montse Alsina es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
 
Hostesses de Vol Montse Alsina no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.
 
 
CONDICIONS D’ÚS
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol, essent els jutjats de Girona els únics competents. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
 
 

NUESTROS ALUMNOS TRABAJAN EN